Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Oferta usług w zakresie rachunkowości | WYNIK z Koszalina
Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839
Oferta

Szczegółowa oferta w zakresie usług księgowych

 

Usługi rachunkowo-księgowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz zakładowym planem kont
 • opracowywanie polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie konsolidacji sprawozdań finansowych
 • okresowe przeglądy ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • współpraca przy przeprowadzanych audytach
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • nadzór nad istniejącą komórką księgową

Usługi w zakresie rozliczeń podatkowych:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dotyczącej podatku ryczałtowego
 • prowadzenie rejestrów i rozliczenia z tytułu podatku VAT
 • rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz od osób fizycznych (PIT)
 • przeprowadzanie audytu podatkowego
 • sporządzanie i wysyłka rejestrów w formacie JPK

Usługi związane ze sprawami kadrowo-płacowymi:

 • prowadzenie akt osobowych
 • naliczanie wynagrodzeń
 • ewidencja urlopów
 • rozliczenia z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego PIT
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników (umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, itp.)

Usługi wspomagające biznes:

 • pomoc przy formalnościach związanych z założeniem lub likwidacją firmy
 • pomoc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania
 • bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy
 • sporządzanie wniosków kredytowych
 • sporządzenie biznesplanów
 • bieżąca windykacja należności
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • opracowywanie regulaminów: organizacyjnych, pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Zarządu, Rady Nadzorczej itp.