Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/addon-so-widgets-bundle/cmb/init.php on line 746
Szczegółowy cennik usług księgowych | WYNIK z Koszalina
Cennik usług

Cennik usług księgowych

Ceny świadczonych usług są ustalane  indywidualnie w zależności od:

  • formy i rodzaju prowadzonej działalności
  • formy opodatkowania
  • ilości dokumentów
  • liczby zatrudnionych pracowników

Przykładowe minimalne ceny netto:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bez rejestrów VAT - 100 złotych
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z rejestrami VAT - 150 złotych
  • podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów bez rejestrów VAT do 20 pozycji - 150 złotych
  • podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów z ewidencją VAT do 20 pozycji - 200 złotych
  • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych do 30 dokumentów - 400 złotych
  • sprawy kadrowo-płacowe - 50 złotych/os.

Cennik usług księgowych