Cennik usług

Cennik usług księgowych

Ceny świadczonych usług są ustalane  indywidualnie w zależności od:

  • formy i rodzaju prowadzonej działalności
  • formy opodatkowania
  • ilości dokumentów
  • liczby zatrudnionych pracowników

Przykładowe minimalne ceny netto:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bez rejestrów VAT - 200 złotych
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z rejestrami VAT - 250 złotych
  • podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów bez rejestrów VAT do 20 pozycji - 250 złotych
  • podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów z ewidencją VAT do 20 pozycji - 300 złotych
  • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych do 30 dokumentów - 600 złotych
  • sprawy kadrowo-płacowe - 75 złotych/os.

Cennik usług księgowych