Mariola

Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 

  Biuro powstało w 2005 roku. Świadczy usługi związane z kompleksową obsługą w zakresie dokumentacji księgowej i kadrowej podmiotów gospodarczych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz stowarzyszeń i fundacji. 20-letnia praktyka oraz doświadczenie zawodowe właściciela oraz ciągły proces podnoszenia kwalifikacji pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Odpowiedzialność i rzetelność, szerokie spektrum usług, a także stały, przyjazny kontakt z Klientem to charakterystyczne cechy naszego biura.

   Naszym główym celem jest pomoc Klientom w radzeniu sobie z zawiłościami przepisów, rozliczeń i zasad – tak, aby prowadzenie działalności gospodarczej stało się prostsze. Isnieje również możliwość świadczenia usług w siedzibie Klienta bądź osobisty odbiór dokumentów.

   Właściciel posiada Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów na wykonywanie usług księgowych, a także jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów co przyczynia się do pełnego profesjonalizmu w zakresie świadczonych usług pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

  Biuro jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

  Biuro posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego